Tomoya Nagase , Tokio , Johnny & Associates , Shigeru Joshima, Masahiro Matsuoka , Taichi Kokubun , Johnny Kitagawa , 長瀬 智也 ,
ジャニーズ , 長瀬 , tokio 長瀬 , トキオ#長瀬智也