TWICE子瑜在ZOOC官網最新宣傳短片中美極了💕 (TZUYU X ZOOC)
TWICE Tzuyu & ZOOC
TWICE | 子瑜 | ZOOC | Tzuyu | 代言 | 時裝

5月26日 ZOOC在他們官方Instagram還有官網更新了
子瑜最新夏季系列的照片與宣傳短片
在最新的宣傳短片中,子瑜穿著最新的夏季系列套裝
分別拍了很多個漂亮的鏡頭(包括側顏&特寫)
大家請欣賞一下吧

image credit: ZOOC
日期: 26 May 2022

Instagram: www.instagram.com/time_universe_/
any inquiry/business: tzuyudailyenglish@gmail.com

#TWICE #Tzuyu #子瑜